בין פליטים, מהגרי עבודה, חמלה, ליברליזם וקפיטליזם

פליט? מהגר עבודה? מבקש מקלט מדיני? מסתנן? עדות. אינני מיוצג אני אזרח אריתראה, אני נחטפתי בגבול בין אריתראה לסודן, לא תיכננתי להגיע לישראל, רציתי ללכת לסודן כדי לעבוד, הייתי עם שתי ילדות שלי, חיילים סודנים תפסו אותי יחד עם הילדות והעבירו אותי לראשידה, הרשאידה העבירו אותי לסיני, מול עיני אנסו את הילדות שלי, הייתי בסיני 5 וחצי חודשים, הילדות היו איתי, הן התעללו בילדות, אחת בת 15 ואחת בת 18 כל יום התעללו בהן, הייתי מקבל מכות כל יום עד שהייתי מתעלף, כל הזמן הייתי קשור עם הרגליים לחלון, אני שילמתי 33,500$ המשפחה שלי באריתראה שילמו, בקשתי מהם לשחרר את הבנות הם לא הסכימו בגלל שמצבי לא היה טוב שיחררו אותי ודרשו ממני לעבוד, לשלם כדי לשחרר את הבנות, איימו אם לא נביא כסף יהרגו את הבנות, בזמן שהייתי מוחזק לא דרשו ממני לבצע עבודות, כשהגעתי לפה עזרו לי חיילים ישראליים, הייתי במצב קשה, רופא עוד לא בדק אותי אני מבקש להשתחרר, אני יודיע שנכנסתי בדרך לא חוקית ושהותי פה היא לא כדין, אני הייתי חייל באירתארה ברחתי עם הבנות, אשתי מוחזקת בכלא באריתראה בגלל שברחתי משם, אני לא רוצה לחזור לאירתראה, אני מבקש מקלט מדיני בישראל אני מבקש לעזור לבנותיי שבסיני, הן במצב לא טוב.
» המשך קריאה

הבחירה הליברלית

הבחירות האחרונות היו בהחלט מעניינות. אני לא פרשן פוליטי ולא הולך להיכנס לספקולציות של איזו ממשלה יצליח להרכיב נתניהו, לא אהלל את הפתעת הבחירות, יאיר לפיד ולא אכנס לפוליטיקה הפנימית של מפלגת העבודה. כל אלה מעניינים, אבל רבים וטובים ממני טחנו את כל הנושאים האלה והולכים לטחון אותם בחודשים הקרובים. היום אני רוצה לדבר על הבחירה הליברלית.» המשך קריאה